Kapesní obvaz vzor 80, popř. kapesní obvaz vzor 80, typ II (dále jen kapesní obvaz) je součástí zdravotnické výbavy každého vojáka. Ve výzbroji nahrazuje od roku 1984 kapesní obvaz II vzor 60, který již některými vlastnostmi nevyhovuje soudobým požadavkům. Je určen k poskytnutí první pomoci (formou svépomoci nebo vzájemné pomoci) především při střelných a plošných otevřených poraněních, a to i rozsáhlých, popř. mnohočetných. Je rovněž určen k překrytí rány či popáleniny s cílem zabránit jejímu druhotnému mikrobiálnímu znečištění. Slouží k dočasnému zastavení žilního krvácení i krvácení z většiny končetinových tepen. Je vhodný pro prvotní ošetření i hlubokých popálenin menšího rozsahu (do 3,5% povrchu těla). Obal kapesního obvazu, jehož vnitřní strana je sterilní, je možno využít k improvizovanému uzavření otevřeného pneumotoraxu při pronikajícím poranění hrudníku.

Raněné, kteří jsou ošetřeni kapesním obvazem, je možno vyhledat i za tmy pomocí aktivních infrapřístrojů zavedených do výzbroje ČSLA na stupni praporu.

Kapesní obvaz tvoří:

 • barevné obinadlo,
 • dva stejné polštářky, z nichž jeden je posunovatelný po obinadle a druhý s obinadlem pevně spojen,
 • zavírací špendlík,
 • obal uzavřený ze tří stran svarem.

 

 

Kapesní obvaz je při výrobě radiačně sterilizován. Všechny jeho části kromě vnější plochy obalu jsou sterilní. Návod k použití je vytištěn na obalu.

Hlavní takticko-technická data kapesního obvazu

 • délka (bez svaru) max. 17 cm,
 • šířka (bez svaru) max. 10 cm,
 • výška max.4 cm,
 • hmotnost max. 120 g.

 

 

Popis jednotlivých částí kapesního obvazu: Polštářky jsou uspořádány na obinadle tak, že jeden je ve vzdálenosti 20 – 30 cm od začátku obinadla pevně s ním spojen, druhý je posunovatelný po delší části obinadla. Posunovatelný polštářek je opatřen manžetou, kterou prochází obinadlo, čímž je umožněn posun polštářku po obinadle.

Polštářky jsou složeny ze čtyř funkčních vrstev.

 • 1. vrstva – atraumatická neboli nedráždivá – naléhá bezprostředně na ránu. Dokonale propouští krev a ranné sekrety do druhé vrstvy,
 • 2. vrstva – hydrofilní neboli savá – je určena k odsávání a pohlcování ranných sekretů a k jejich rozvádění do celé hmoty vrstvy,
 • 3. vrstva – ochranná neboli brzdící – zpomaluje průnik ranných sekretů svrchní vrstvou polštářků,
 • 4. vrstva – svrchní neboli rubová – je pokračováním atraumatické vrstvy na svrchní (rubovou) stranu a spolu s atraumatickou vrstvou tvoří obal polštářku. Při maximálním nasáknutí ochranné vrstvy umožňuje průnik ranných sekretů do obinadla.

Takticko-technická data polštářků:

Barva – bílá
Celková délka – 22 ± 1 cm
Délka funkční plochy – 19 ± 1 cm
Celková šířka – 15 ± 1 cm
Šířka funkční plochy – 15 ± 1 cm
Délka manžety – 22 ± 1 cm
Šířka manžety – 14 ± 1 cm
Nasávací mohutnost podle ČsL 3 min. – 10,0 g/g
Nasávací mohutnost hydrofilní vrstvy podle ČsL 3 min. – 11,0 g/g
Nasávací mohutnost v simulovaných klinických podmínkách min. – 4,3 g/g
Celkový ochranný účinek proti sekundární bakteriální kontaminaci min. – 100 min

Obinadlo kapesního obvazu je barevné a umožňuje detekci aktivními přístroji o výkonu min. 75 W na vzdálenost 100 m. Sytost zabarvení umožňuje identifikaci různých druhů ranných sekretů pronikajících obinadlem.

Uspořádání obinadla: Ve vzdálenosti 20 – 30 cm od volného konce obinadla je s obinadlem pevně spojen jeden ze dvou polštářků obvazu. Volný konec obinadla je varhánkovitě složen a při přikládání obvazu slouží přeložením přes první otočku obvazu k jeho zabezpečení proti sklouznutí. Druhý konec obinadla (po protažení manžetou volně pohyblivého polštářku) je svinut do smotku a slouží k připevnění polštářku k poraněné části těla. Správně přiložené obinadlo zajišťuje spolehlivou fixaci polštářků obvazu na těle po dobu nejméně 3 dnů.

Takticko-technická data obinadla:

Barva – khaki
Délka – 700 cm
Šířka – 10 ± 0,5 cm
Pevnost v tahu (po osnově) min. – 100 N
Nasávací schopnost podle ČsL 3 min. – 4,0 g/g

Zavírací špendlík je zabalen do přířezu papíru a uložen v obalu vedle složených polštářků s obinadlem.

Obal kapesního obvazu je plátěný a na vnitřní straně opatřen vrstvou polyetylénu. Je barvy khaki a po jedné delší a po dvou kratších stranách má svar. Okraj svaru je při podélné straně nastřižen tak, aby bylo umožněno jeho snadnější odtržení a tím i otevření obalu obvazu. Po uvolnění všech tří svarů je možno obal rozestřít do plochy o velikosti asi 20,5 x 21 cm. V takto upravené formě je obal obvazu připraven k použití pro uzavření otevřeného pneumotoraxu.

Údaje na přední straně obalu:

 • název v češtině,
 • název v ruštině,
 • znak Červeného kříže (v barvě textu),
 • název a sídlo výrobce,
 • číslo výrobní šarže,
 • výraz „sterilizováno“ s datem sterilizace,

Na zadní straně obalu je natištěn návod k použití.

Zdroj:

Prostředky zdravotnické výbavy jednotlivce, Zdrav-21-2, 1985
Příloha 1 Kapesní obvaz vzor 80

csla.cz