Pro redakční test malé opakovací kuše Ek Archery Cobra RX Adder jsme od prodejce AFG dostali nejen standardní terčové šipky, ale i šipky s loveckým hrotem AFG Archery.

 

 

Vyzkoušeli jsme tedy, jak si tato malá kuše pro zábavnou hobby střelbu vede v pronikání materiály. V tomto případě pak živými tkáněmi. To nám může ledacos napovědět o potenciálu takové kuše pro obranu, lov škůdců nebo drobné zvěře (tam, kde je to legislativně povoleno).

Malé kuše, jako je například malá pistolová kuše Cobra 80 lb, jsou často podceňovány, co se jejich nebezpečnosti týče a jsou vnímány spíše jako hračky na hobby střelbu. Jejich úsťová energie kolem 10-12 joule není nijak vysoká a je zhruba na úrovni slabších pružinových vzduchovek nebo CO2 plynových pušek. Rozdíl je však v hmotnosti a následně pak v hybnosti šípové střely, která je oproti 5,5 mm diabolce s identickou energií více než trojnásobná.

 

 

 

Taková šípová střela pak dovede být smrtící nejen pro drobnější živočichy, ale i pro člověka. To dokládá případ z Velké Británie, kdy si mladík vlivem neopatrné manipulace s pistolovou kuší a jejímu selhání přivodil zranění obličeje, které jen se štěstím neskončilo fatálně. Šipka mu prostřelila lícní kost a zastavila se až o horní patro. Štěstí, že šipka trefila tato místa a kosti šipku zpomalily a zastavily. Vniknout šipka například okem, prošla by bez problémů celým prostorem mozku a nehoda by skončila smrtelně.


dailymail.co.uk/news/article-2009774/Is-arrow-face-Er–yes-Boy-17-lucky-alive-crossbow-fires-bolt-face-freak-accident.html

Testovaná Ek Archery Cobra Rx Adder 130 lb pak oproti výše zmíněné pistolové kuši Ek Cobra 80 lb disponuje více než trojnásobnou kinetickou energií střely a její dvojnásobnou hybností.

 

Pronikací schopnosti balistickým gelem

Pro první penetrační test jsem použil 10% balistický gel, který se používá v kriminalistice pro balistické zkoušky střeliva. Právě jeho vlastnosti jsou velice blízké zvířecím nebo lidským svalovým tkáním. V průhledném gelu pak lze pozorovat chování střely, vytvoření kanálu, jeho rozměry, objem, hloubku průniku…

 

Na tomto testu si ukážeme rozdíl v pronikacích schopnostech a chování terčového a loveckého hrotu v měkkých materiálech..

Terčová šipka má délku 7,5“ a celkovou hmotnost 198,4 grainu. Naměřená rychlost 252 fps, kinetické energie 38 joule.

 

Lovecká šipka má délku 7,5“ a celkovou hmotnost 211,6 grainu. Naměřená rychlost 246 fps, kinetické energie 38,5 joule.

 

Je opatřena pevným neodnímatelným dvoubřitým hrotem. Dvě letky pak kopírují břity hrotu, takže při průniku materiálem jim hroty vytvářejí kanál a letky jsou tak chráněny a nejsou poničené. Zpracování obou typů šipek je pěkné, loveckých dokonce velmi pěkné.

První výstřely jsem provedl do balistického bloku po jeho délce, která činí 210 mm. Teplota gelu byla kolem 6°C a blok byl pevný a houževnatý. Střelba probíhala ze vzdálenosti 1 metru.

Terčové šipky pronikaly měkkým gelem lépe a snadněji, než šipky lovecké. Zatímco terčová šipka projela 210 mm balistického gelu a její hrot vykoukl o 70 – 100 mm z bloku ven…

 

U lovecké šipky pronikla ven jen část špice hrotu v délce 20 – 30 mm.

 

Je to dáno tím, že terčová šipka má v měkkém materiálu minimální odpor, kdežto hrot lovecké šipky řeže, vytváří řezný kanál a to jí zpomaluje a odebírá energii.

 

Situace se ale mění, pokud hroty pronikají přes kombinace materiálů. Například tkaninu, svaly, šlachy, kosti,… Zde se šipka s terčovým hrotem zastaví, zatímco šipka s loveckým hrotem prořezává cestu těmito materiály a vytváří řezný kanál, kterým šipka následně snadno proniká.

Pronikací schopnosti balistickým gelem a textilními materiály

Pro další test jsem tedy blok balistického gelu postavil, jeho hloubka tak činila 90 mm. Přidal vrstvy oblečení, takže skladba oblečeného bloku byla bavlněná mikina, bavlněné triko, 90 mm balistický gel, bavlněné triko, bavlněná mikina. Střelba probíhala ze vzdálenosti 1 metru.

 

Terčová šipka prolétla všechny vrstvy a bez energie vypadla za cílem na zem.

 

Lovecká šipka proletěla také všechny vrstvy, ale se značnou zbytkovou energií pokračovala dál a zabořila se do poloviny svojí délky v metr vzdálené terčovnici za cílem! Cestou v cíli vytvořila více než 20 mm široký řezný kanál.

 

Pronikací schopnosti balistickým gelem, tkáněmi a textilními materiály

Třetím a závěrečným testem byla pak skladba oblečení, tkání a balistického gelu. Výsledný blok pak reprezentuje přibližně lidský hrudní koš. Z přední strany opět bavlněná mikina, bavlněné triko, 20 mm sádla, vepřová žebra, 90 mm balistického gelu (mírně povoleného tak, aby simuloval orgány jako plíce, srdce), vepřová žebra, 10 mm sádla, bavlněné triko, bavlněná mikina.

 

Terčové šipky po více pokusech prošly přední vrstvy oblečení, 20 mm vrstvu sádla, prošly mezi žebry v první vrstvě, překonaly měkký balistický gel, prošly mezi zadními žebry a zastavila je až zadní 10 mm vrstva sádla.

 

Lovecká šipka v prvním pokusu pronikla přední vrstvy oblečení, 20 mm vrstvu sádla, naštípla kraj žebra v první vrstvě!, překonala měkký balistický gel, prošla skrz zadní žebro! a zastavila jí až zadní 10 mm vrstva sádla.

Vlevo dole šipka s loveckým hrotem, která prošla skrze žebra, úplně vpravo vstup po šipce s loveckým hrotem, která minula žebra a prošla skrze všechny vrstvy.

 

Lovecká šipka v druhém pokusu pronikla přední vrstvy oblečení, 20 mm vrstvu sádla, prošla mezi žebry v první vrstvě, překonala měkký balistický gel, prošla mezi zadními žebry a prošla jak zadní 10 mm vrstvou sádla, tak oběma vrstvami oblečení a její hrot vyšel přibližně 20 mm ven!

 

Zadní strana zádové části 10 mm vrstvy sádla. Je velmi pěkně vidět kanál po lovecké šipce, která prošla mezi žebry a prošla skrze všechny vrstvy ven zádovou částí.

 

Drobné poškození ostří hrotu po průniku žebry. Letky zůstaly nedotčené!

 

Závěr

Jak tedy test ukazuje, ať již s terčovými nebo loveckými šipkami je kuše Ek Archery Cobra RX Adder plnohodnotnou zbraní a tak je potřeba k ní i přistupovat.

Kuši lze tedy doporučit nejen na hobby terčovou střelbu, ale v kombinaci s loveckými šipkami i na likvidaci škůdců jako jsou potkani nebo na lov drobné zvěře (tam kde je to zákonem dovoleno) o velikosti králíka, zajíce či bažanta.
Vzhledem k nižší kinetické energii a rychlosti na maximální vzdálenosti do 20 metrů. S přihlédnutím k reakčnímu času zvěře jde o mezní vzdálenost, aby byl zásah skutečně jistý.

Níže přikládám tabulku energií šípových střel nutnou pro jisté a etické skolení dané zvěře.

Kinetická energie – druh zvěře
Méně než 34 joule – veverka, králík, zajíc, pernatá
Více než 34 joule – srnec, muflon
Více než 54 joule – prase divoké, medvěd černý
Více než 88 joule – los, medvěd grizzly

Svoje místo by našla i při obraně domácnosti. Už jen samotný vzhled natažené kuše dovede dostatečně odradit. Její účinek z testu pak potvrzuje, že by dovedla případného útočníka nejen zastavit, ale v případě zásahu vitálních částí těla i zabít.

Proto prosím všechny uživatele, buďte opatrní při manipulaci s kuší, při jejím nabíjení i při střelbě. Dbejte bezpečnostních pokynů v návodu výrobce a předvídejte situace při střelbě.

Střílejte do míst, kam vidíte a kde nikdo není, kde nemůžete nikoho ohrozit. Pokud střílíte s přáteli, ať vždy stojí za vámi i pro případ technické závady kuše.

Terčovnici je pak ideální umístit před mez nebo kopec. Vždy na terč nasazujte a miřte odspodu nahoru k terči. To je jistota pro zachycení šipky pro případ minely nebo selhání zbraně.

I přes malou kinetickou energii mají šipky vzhledem ke svému malému průměru relativně velké průřezové zatížení a snadno pronikají měkkými materiály. Do málo naplněných terčovnic nebo měkkých figur zajedou téměř celé. Často tak dojde k poničení nebo očesání letek. Proto doporučuji mít terčovnici dobře napěchovanou nebo utaženou strečovou fólií či lepenkou.

Vhodné je také střílet na více míst najednou, aby nedošlo k vytvoření díry, do které šipky zalétnou příliš hluboko. Velmi vhodné jsou i gumové terčovnice pro lovecké hroty – kostky, které tyto šipky dobře zastavují.

Pro dnešek je to vše, pokračování testů bude někdy příště ve spojení s pistolovými kušemi. Poděkování patří firmě AFG za skvělý přístup a slevu při koupi kuší a příslušenství.

Šipky se prodávají ZDE a 6 kusů vyjde na nějakých 850, plus je tam možnost využít 10% slevu na celý nákup z vyskakovacího banneru na webu. Hledejte sami.

 

 

Pro Vybaven.cz testuje a píše Daniel Mrázek.

 

Nezapomeňte vstupovat do nově vznikající FB skupiny, věnované výhradně kušostřelbě s výrazným přesahem do 3D turnajů u nás a ve světě – KUŠOSTŘELBA CZ/SK

 

Úplný závěr

Více takových testů 🙂

Zdroje fotografií a videí:

archiv autora

www.ekarchery.com

https://www.afg-obrana.cz

www.dailymail.co.uk