Evropský parlament dnes v tichosti přijal novelu mezinárodně závazné vyhlášky č. VII/564-ME/15461/2015 Sb. upravující povinnou výbavu ve školkách a prvních stupních základních škol. Vyjma v Evropě již zcela běžných standardů pro složení jedlých vodových a olejových barev, povolených úhlu zbroušení hrotů kružítek, ohebnosti plastových pravítek a unifikace velikosti dětských přezuvek, se však lobbistům z řad výrobců tzv. taktických per do vyhlášky podařilo zanést též plošných zákaz veškerých „fragmentačních“ psacích potřeb.

Co si pod tímto pojmem představit? Prakticky jakékoliv psací potřeby, které nejsou vyrobeny z jednolitého kusu legované oceli, leteckého hliníku anebo kevlaru. Za zvlášť nebezpečné jsou pak vyhláškou považovány obyčejné tužky a pastelky, které v tělech svých četných obětí zanechávají úlomky dřeva, grafitu a řadu dalších, běžnou lékařskou technikou obtížně dohledatelných život-ohrožujících fragmentů. Tyto je navíc každý členský stát v časovém horizontu 6 měsíců povinen legislativně zařadit mezi zakázané – zákeřné zbraně (v našich podmínkách tedy mezi zbraně kategorie „A“, k jejichž držení je vyjma zbrojního průkazu třeba též udělená výjimka Policie České republiky).

 

Všechny ostatní běžné psací potřeby, které je v případě útoku šíleného dítěte možné rozlomit o tělo člověka, pak má nově regulovat zákon č. 0104/2015 Sb. o zbraních, střelivu a psacích potřebách, který již řadu měsíců v tichosti připravuje Ministerstvo vnitra ČR. Předpokládá se, že k jejich držení (v omezeném počtu 3 kusů!) bude nově třeba obdoby současného zbrojního průkazu, pakliže je ale dítě bude chtít do školky/školy též nosit, bude vyjma speciálního uzamykatelného boxu s požární odolností č. IIIQ třeba též dalšího jednohlasného písemného povolení od Policie České republiky, obou rodičů a jednoho prarodiče z matčiny strany. S jedinou výjimkou tzv. krajní nouze ve smyslu trestního zákoníku je však jejich použití samozřejmě výslovně zakázané. Analogicky je též velmi pravděpodobné uložení povinnosti skrytého nošení.

Pro Vybaven.cz sepsal Vondraa.